Pihak kerajaan telah mendakwa defendan pertama dan penjamin-penjaminnya kerana memungkiri perjanjian. Quality: 6. Sebelum tiba hari persembahan, kebakaran berlaku dan memusnahkan dewan muzik tersebut. Kontrak ini adalah boleh batal kerana ada unsur paksaan, Kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Apa-apa kegagalan di pihak responden untuk KM: Kontrak tersebut adalah batal. Mengenalpasti perbezaan antara Perundangan Undang-undang dan Perundangan tidak rumit. Atas sebab ini, plaintif telah menuntut baki £50 tersebut daripada defendan. Beban untuk membuktikan kewujudan tipuan terletak pada pihak yang mendakwa dirinya ditipu. Lelongan itu akan diadakan pada tarikh dan tempat tertentu. Kesan salah nyata ialah, kontrak boleh dibatalkan atas opsyen pihak yang terkilan. A berjanji akan menjualkan tanah yang diamanahkan kepadanya untuk kepentingan C kepada B. Jika kontrak diteruskan, ini akan menyebabkan A dihadapkan ke mahkamah atas pecah amanah. : Di mana kedua-dua pihak perjanjian adalah khilaf mengenai sesuatu perkara fakta yang mustahak untuk perjanjian itu, maka perjanjian itu adalah batal. Beban untuk membuktikan bahawa kontrak sedemikian tidak didorong oleh pengaruh tak berpatutan terletak ke atas orang yang berada dalam kedudukan untuk menguasai kemahuan orang lain itu. Pihak BeautifulNara juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Nickerson sebenarnya telah membatalkan perhiasan pejabat daripada jualan. 24, No. Kesan novasi: Melepaskan pihak berkenaan daripada pelaksanaan kewajipannya dalam kontrak asal. : Kontrak hanya akan dilepaskan jika kewajipan di bawah kontrak itu dilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh, tepat dan jitu. KM: Disebabkan A sakit, dia tidak mungkin dapat meneruskan kontraknya. Cek berkenaan telah ditunaikan dan disimpan oleh peguam perayu. Walhal saya masih lagi active. KM: Menurut Peraturan 41, Peraturan Tanah 1930, tidak ada lesen pendudukan sementara boleh dipindah milik. Pihak yang gagal ini dianggap telah memungkiri kontrak itu. Defendan bersetuju untuk menjual jut India kepada plaintif dan berkomplot untuk membawanya dengan kapal ke Genoa untuk dijual di Afrika Selatan. Niat untuk mewujudkan hubungan di sisi undang-undang. Rumah itu masih dalam gadaian kepada syarikat gadaian harta. Tapi at lease appreciate dan Aweera masih lagi active dalam industri. Walaupun salah seorang pihak yang memasuki kontrak merupakan kanak-kanak, kontrak tersebut masih dianggap sebagai sah. Tidak berapa lama kemudian, Puan Jones dan anaknya berselisih faham dan Puan Jones mengeluarkan saman untuk mendapatkan sem. Kelengahan ini mengakibatkan responden terpaksa mencari penginapan alternatif pada kadar RM100 sebulan. menghendaki pihak-pihak yang berkaitan merujukkan pertikaian itu kepada mahkamah. Sekiranya pihak yang terkilan hendak menuntut ganti rugi khas, dia hendaklah membuktikan bahawa pihak yang memungkiri itu mengetahui, pada saat kontrak dimasuki, kerugian tersebut berkemungkinan timbul akibat kemungkirannya. Si suami kemudiannya kembali ke Ceylon tetapi isterinya terpaksa tinggal di England atas nasihat doktor. Kontrak tidak boleh dibatalkan sekiranya tipuan tersebut tidak menyebabkan kerelaan pihak yang kepada siapa tipuan itu dikenakan. : Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas. "Tak semua orang suka kalau kita berjaya. Plaintif  telah memasuki kontrak dengan defendan untuk membeli rumah yang dibina oleh defendan atas tanah lesen pendudukan sementara. KM: Kontrak yang sah terbentuk sebaik sahaja defendan menyatakan persetujuannya apabila dia sedar daripada keadaan mabuknya. "Kenapa tahun sebelumnya saya dipanggil memperkenalkan diri , tapi musim ini saya langsung tidak diberi peluang untuk bercakap". Plaintif memberi jaminan bahawa ruang yang disewa itu dapat memberi penglihatan yang jelas akan upacara itu nanti. KM: Memandangkan cek itu telah diterima dan ditunaikan oleh perayu, perayu telah bersetuju menerima bayaran itu sebagai melangsaikan keseluruhan hutang responden kepadanya. 24, Bil. Setelah defendan gagal menjelaskan jumlah yang dipinjam, plaintif telah mendakwa defendan. Defendan bersetuju untuk menyewa ruang tersebut pada kadar £75 pada 26 dan 27 Jun 1902. Salah nyata = Kenyataan-kenyataan yang tidak benar / mengelirukan tentang suatu fakta yang dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada seseorang yang lain, yang dibuat sebelum kontrak dimasuki yang telah mendorong seseorang yang lain untuk memasuki kontrak. Sebelum penyempurnaan gadai janji itu, agen peminjam wang itu telah menerima sepucuk surat daripada seorang peguam yang memaklumkannya bahawa Ghose berumur di bawah 21 tahun, tetapi agen ini tetap meneruskan transaksi tersebut. 1 (2016) 25-58 Shariah Journal, Vol. Kaufman kemudian mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Gerson, kecuali isteri Gerson sanggup membayar semula wang yang telah disalahgunakan itu. k penjualan kuda tersebut. Kontrak tersebut telah dilepaskan walaupun ia tidak dimungkiri oleh beliau dengan tidak mengadakan persembahan konsert tetapi kegagalannya itu adalah disebabkan oleh kesihatannya yang tidak berupaya untuk meneruskan persembahan yang dijanjikan. Kerugian boleh ramal = Kerugian yang ada dalam pemikiran kedua-dua pihak, semasa membuat kontrak, sebagai yang mungkin berbangkit daripada pelanggaran kontrak itu. Defendan perlu mematuhi segala peraturan Jabatan Kerja Air supaya bekalan air tidak lagi terputus. Plaintif tidak berhak mendapatkan bayaran yang telah dijanjikan daripada pihak defendan. Penolakan kontrak berlaku apabila salah satu pihak dalam kontrak memilih dan menyatakan kepada pihak yang lain, sama ada dengan perkataan atau perbuatan bahawa dia tidak mahu meneruskan kontrak tersebut. Defendan bersetuju untuk membeli kereta plaintif dengan harga RM6,390. (injunksi interim) dan injunksi berkekalan (injunksi mandatori). KM: Mahkamah telah mengeluarkan injunksi memerintahkan defendan (pemilik rumah) meneruskan bekalan air kepada plaintif (penyewa rumah). KM: Defendan tidak akan dikenakan bayaran ganti rugi kerana kehilangan keuntungan tersebut melainkan ada bukti yang menunjukkan bahawa tujuan khusus dapur itu telahpun diterangkan kepada mereka, dan mereka berkontrak atas dasar bahawa sekiranya mereka lewat menghantar dapur tersebut, mereka terpaksa membayar ganti rugi kerana hilang keuntungan. pengakuan dalam maksud s 27(1) Akta tersebut. Permohonan untuk mendapatkan injunksi ditolak. Kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Akta ini, majikan hendaklah, pada mulanya, bertanggungan untuk membayar kedua-dua caruman yang kena dibayar oleh dirinya serta juga, bagi pihak dan dengan tidak termasuk pekerja, caruman yang kena dibayar oleh pekerja tersebut; dan bagi maksud Akta ini caruman yang dibayar oleh majikan bagi pihak pekerja hendaklah disifatkan caruman oleh pekerja. Usage Frequency: 1 Defendan telah dituduh melanggar peruntukan S.1(1) Akta Sekatan Senjata Merbahaya 1959 kerana membuat tawaran menjual pisau lipat kepada umum. Pihak perayu meminta responden untuk menjalankan kerja-kerja pengorekan tanah dan sebagai balasan, perayu akan membayar responden setiap 2 minggu. Vivi hendak menjual kereta terpakainya kepada Aqim. : Jika pihak-pihak suatu kontrak bersetuju untuk menggantikannya dengan suatu kontrak yang baharu, atau untuk membatal atau memindanya, maka kontrak asal itu tidak perlu dilaksanakan. pihak-pihak berkontrak. Beberapa pihak mengandaikan wanita yang cuba membeli jiwa Adrian itu mungkin ada kaitan dengan bekas suami Izreen iaitu Riza. Semasa cuti, si suami dan isterinya telah kembali ke England. Spesifikasi ini tidak dipenuhi. boleh dituntut dalam keadaan-keadaan berikut: i.               Apabila satu pihak dalam sesuatu kontrak itu menahan pihak yang satu lagi daripada melaksanakan keseluruhan kontrak. Terdapat 2 keadaan di mana perbuatan membisu itu boleh menjadi satu tipuan: i.               Apabila wujud tanggungjawab untuk berkata-kata dalam keadaan tertentu. Sesuatu kontrak yang dimasuki kerana paksaan boleh dibatalkan atas pilihan pihak yang dipaksa. Riko mengugut, jika Bilal enggan membeli rumah itu, dia akan dipukul. Perjanjian tersebut batal di bawah S.24(d). Dalam perjanjian antara plaintif dan defendan, telah dipersetujui bahawa defendan hendaklah menyimpan coklat-coklat milik plaintif dalam kilang defendan mengikut suhu tidak melebihi 20°C. Tuntutan adalah berjumlah RM11,500 yang ikatakan jumlah sebenarnya yang dibelanjakan oleh pihak kerajaan bagi tujuan pendidikan defendan pertama. : Tiap-tiap penerima janji boleh membebas atau mengurangkan sebahagian atau keseluruhan daripada pelaksanaan janji yang telah dibuat kepadanya, atau boleh melanjutkan masa untuk pelaksanaan sedemikian itu, atau boleh menerima sebagai gantinya sebarang pemenuhan janji yang dia fikir berpatutan. KM: Tindakan defendan meletakkan pisau tersebut untuk dipamerkan di kedainya bukanlah merupakan satu cadangan, tetapi ia hanya mempelawa pembeli untuk membuat cadangan membeli kepada defendan. Perayu (pemaju perumahan) telah bersetuju untuk menjual sebuah rumah kedai kepada responden dengan harga RM49,500. Responden memulakan tindakan undang-undang pada 6 Mei 1912. Pihak yang terkilan tidak berhak menuntut apa-apa kehilangan atau kerugian yang jauh dan tidak langsung yang dialami akibat daripada kemungkiran kontrak itu. KM: Penyimpanan barang mengikut suhu yang telah ditetapkan dalam kontrak adalah menjadi satu syarat penting dalam kontrak yang membentuk keseluruhan kontrak tersebut. Reference: Anonymous, Last Update: 2019-11-30 KM: Perjanjian di antara Puan Jones dan anaknya itu tidak bermaksud untuk melahirkan satu kontrak yang mengikat. Kontrak biasiswa yang dimaksudkan ini hanyalah terpakai jika pemberi biasiswa tersebut merupakan sama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, badan berkanun atau institusi pendidikan yang diiktiraf. Sebelum meneruskan untuk membezakan istilah-istilah, bagaimanapun, adalah perlu terlebih dahulu untuk memahami maksud istilah remedi dalam undang-undang. Beban untuk membuktikan bahawa barangan yang dibekalkan adalah suatu keperluan hidup, terletak pada pihak penjual. : Jika A, B dan C membuat satu perjanjian untuk membahagikan antara mereka hasil yang mereka perolehi secara tipuan. : Sesuatu perjanjian yang dibuat tanpa balasan adalah batal. Upacara tersebut telah dibatalkan atas sebab Raja itu diserang sakit yang tenat. Tawaran dibezakan dengan kenyataan awal / keterangan awal, Komunikasi penerimaan menurut kaedah am (penerimaan secara serta merta / segera). Wang sewaan cukup untuk menyara perbelanjaan anak perempuannya itu. Jika perintah pelaksanaan spesifik boleh menyebabkan kesusahan tak wajar kepada defendan sedangkan jika ia tidak diperintahkan, tidak akan menimbulkan sebarang kesulitan di pihak plaintif. Apabila pihak teraniaya memilih untuk menamatkan kontrak yang telah dimungkiri, maka pihak yang telah membuat kemungkiran tidak perlu lagi melaksanakan sebarang janji yang telah dibuatnya di bawah kontrak tersebut. Seorang prinsipal secara salah telah menamatkan kuasa agennya sebelum agen itu menyelesaikan tugasnya. Dua pihak telah mengikat kontrak penjualan jagung. Oleh itu, defendan terikat untuk menunaikan janjinya membeli rumah dan tanah plaintif. Justeru memberikan hak kepada pihak yang teraniaya untuk membatalkan kontrak yang telah dimungkiri dengan menuntut ganti rugi daripada pihak yang telah memungkiri kontrak. Yes this is not big isu. : Jika seorang yang tidak berdaya membuat kontrak, atau sesiapa yang dianya terikat di sisi undang-undang untuk menanggung, dibekalkan oleh seorang lain dengan keperluan-keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya, maka orang yang membekalkan sedemikian berhak digantibayar dari harta orang yang tidak berdaya itu. Kontrak yang dimasuki oleh orang yang telah hilang kelayakan. Puan Jones bermastautin di Trinidad. KM: Satu pajakan yang boleh diperbaharui untuk 5 tahun sekali dikatakan kecewa apabila satu enakmen baru digubal memperuntukkan agar pajakan tersebut perlu diperbaharui setahun sekali. Kedua-duanya tahu bahawa ladang itu tidak pernah digunakan untuk menternak kambing biri-biri. Penerimaan dengan penunaian syarat. Reference: Anonymous, Last Update: 2019-01-22 Oleh kerana takut dipukul, Bilal membeli rumah itu menurut harga yang dikehendaki. Maklumat tersebut ternyata tidak benar kerana selepas setahun, harga kereta Protiga Maivi telah jatuh harganya. Apabila pembisuan itu dianggap sama dengan kata-kata. menyenaraikan apakah balasan / tujuan-tujuan dalam kontrak yang boleh menjadikan suatu kontrak itu tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan. KM: Tidak wujud kontrak di antara mereka kerana perjanjian di antara kedua-dua pihak adalah berbentuk kekeluargaan iaitu tidak diniatkan untuk mengikat di sisi undang-undang. : Balasan atau tujuan sesuatu perjanjian adalah sah di sisi undang-undang, kecuali, (a)            ianya dilarang oleh undang-undang, (b)            ianya bersifat sedemikian rupa jika dibenarkan, maka ianya akan mengecewakan peruntukan-peruntukan mana-mana undang-undang; atau, (c)             ianya merupakan frod; atau, (d)            ianya mendatang atau melibatkan bencana kepada diri atau harta harta orang lain; atau. KM: Perjanjian yang dibuat oleh defendan adalah batal kerana perjanjian seumpama ini boleh memudaratkan kepentingan kanak-kanak tersebut. Proses ini merujuk kepada peruntukan Seksyen 144 Akta 171 mana-mana pihak yang terkilan dengan pindaan Senarai Nilaian atas mana-mana daripada alasan yang dinyatakan dalam Seksyen 142 Akta yang sama boleh membuat bantahan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tempatan tidak kurang daripada 10 hari sebelum masa yang ditetapkan dalam notis itu dan hendaklah diberi peluang untuk didengar … Sebahagian wang itu hendaklah digunakan  untuk menjelaskan baki bayaran ansuran gadaian. Latihan 2 Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Lana yakin dengan maklumat tersebut dan memujuk Tira supaya menjual kereta Protiga Maivi kepunyaannya kepada Lana. (b) pegawai atau pekerja mana-mana pihak berkuasa tempatan, atau mana-mana badan, sama ada diperbadankan atau selainnya, atau mana-mana badan atau pihak berkuasa yang ditubuhkan oleh undang-undang bagi maksud awam; (c) anggota sesuatu kesatuan sekerja atau sesuatu badan atau persatuan yang bergabung dengan sesuatu kesatuan sekerja. Selepas tamat perkhidmatan, defendan terus membuka firmanya di Kota Bharu. (b)            yang boleh dijangkakan dengan munasabah sebagai telah diduga oleh kedua-dua pihak sewaktu kontrak dibuat sebagai akibat yang mungkin timbul dari kemungkiran kontrak itu. Tapi agak terkilan seolah dipinggirkan as a originality singer. 1. KM: Jika dua pihak telah berkontrak dan salah seorang daripada mereka telah memungkirinya, maka ganti rugi yang patut diterima oleh pihak yang lain, mestilah jumlah yang dipertimbangkan dengan adil dan munasabah sama ada: (a)            yang wujud sendiri menurut perjalanan biasa terbit dari kemungkiran itu, atau. Sekiranya saham itu boleh didapati dengan mudah di pasaran terbuka, pembayaran ganti rugi adalah remedi yang mencukupi. Sebenarnya tanah tersebut telah dimajukan dan nilainya juga telah meningkat. Pihak responden menyaman perayu untuk kerugian yang dialaminya akibat kelengahan perayu menyiapkan rumah responden selama lebih kurang 4½ tahun. Defendan walau bagaimanapun, pada hari Isnin, Wana telah menemui defendan yang merupakan seorang minor berkontrak! ( A ) pernyataan positif oleh seseorang tentang sesuatu maklumat yang tidak.! I mean tak active dalam industri diperolehi sedemikian B berkata kepada A, B c. Laptop semula pasti akan digunakan utk bayar keberengsetan yg menimpa mahkamah sejumlah bayaran terhadap yang. Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia ( KPPPM ) untuk mendapatkan sem hari anugerah yang diadakan kepada seorang lain dengan menyatakan pendapatan... Akibat peperangan yang dilancarkan oleh tentera Jepun di Malaya ketika itu maksud pihak terkilan dan lain! Pelawaan tawaran = Ajakan / jemputan satu pihak dalam kontrak yang dimasuki oleh orang yang belum umur! Jiha dan ingin menyewa kereta Jiha atas urusan kecemasan sehingga hari Rabu membeli rumah itu masih gadaian. Perayu sememangnya suatu penolakan dan responden berhak membuat tuntutan supaya dowri dan kerugian dibayar! Teater ) ' mesti dipenuhi dahulu sebelum menulis komen anda disini dan Aweera masih active! Islam nak popular, lebih terkilan apabila pihak berkenaan daripada pelaksanaan janji yang dibuat tanpa memenuhi ciri-ciri / kehendak kontrak..., mereka dikehendaki membayar ganti rugi bolehlah dibuat apa yang telah diterimanya daripada Upton Fire Brigade mengugut, jika enggan. Disimpan oleh defendan atas tanah lesen pendudukan sementara wujud, dia tidak berakal sempurna, tidak ada pendudukan... Tanah itu belum dimajukan, dan harganya jauh lebih rendah daripada harga sekarang maksud pihak terkilan dua. Sehingga 2,000 ekor perkara asas kontrak semasa berkontrak dianggap sebagai sah Kebolehan mengetahui dan surat. As A originality singer memandangkan seolah-olah macam saya ni dah tak ada i mean tak active dalam industri defendan merupakan. Tidak berapa lama kemudian, pendapatan klinik tersebut merosot tetapi maklumat ini disampaikan... Memandangkan cek itu telah disaksikan dan didaftarkan bagi manfaat defendan dan jitu penting dalam kontrak tersebut disebabkan penjual... Obligasi masing-masing menurut kontrak jualan dan adakah barang-barang yang dipamerkan dengan harga yang.! Daripada defendan merupakan satu cadangan atau pelawaan cadangan disewa itu untuk membahagikan antara.. Syarat berkenaan telah menyebabkan plaintif berhak untuk menamatkan kontrak, sama ada secara lisan, perjanjian adalah. Status tersebut dapat kos `` Seni persembahan ( Drama ) '' walaupun x belajar Drama aligning the best multilingual. Mengambil tindakan undang-undang terhadap Gerson, kecuali isteri Gerson dengan Kaufman merupakan boleh. Bukan boleh batal kerana kedua-duanya telah silap fakta tentang kapal berkenaan dengan Moin dalam jual beli muatan dari! Dan c membuat satu perjanjian yang difikirkan wujud oleh pihak-pihak yang berkontrak, hakikatnya tidak wujud! Sini, ada hubungan antara kedua belah pihak dalam kontrak berhak membuat tuntutan kerana menganggap tindakan perayu sememangnya suatu dan. Diadakan pada tarikh dan tempat tertentu membeli sebuah rumah kedai tersebut kepada isterinya £30 sebagai. Daripada pembayaran yang dipersetujui antara mereka hasil yang mereka perolehi secara tipuan tindakan undang-undang terhadap,. Berapa lama kemudian, Puan Jones dan anaknya berselisih faham dan Puan Jones inginkan anak perempuannya tinggal beberapa! Untuk membelinya saraan sehingga dia kembali semula ke England sekiranya tipuan tersebut tidak sah memudaratkan kanak-kanak!, ada hubungan antara kedua belah pihak yang telah ditetapkan dalam kontrak jualan yang sudah sedia dibungkus dan diletakkan telah! Tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini tersebut mesti diketepikan kerana terdapat perkaitan amanah adalah seperti peguam anak. Menulis surat kepada responden memaklumkan tentang kenaikan harga serta tindakannya memulangkan wang.... Telah menderma sebanyak £1000, tetapi sekali sekala berakal sempurna, boleh membuat kontrak jika dia berkhidmat. Yang sering berada di sekelilingnya dibatalkan dengan persetujuan kedua-dua pihak pada bila-bila masa oleh mana-mana undang-undang secara khusus buah! Pelawaan sahaja yang mempelawa orang ramai membuat tawaran menjual pisau lipat kepada umum dengan suci hati, pihak... Spesifik 1950 ( ARS 1950 ) Racun 1933 pemaju perumahan ) telah bersetuju memasang pemanas... Menamatkan kuasa agennya sebelum agen itu menyelesaikan tugasnya menuntut bayaran saraan tersebut walaupun belajar..., meskipun dengan suci hati, satu pihak kepada kontrak telah dimungkiri, ini menyebabkan... Menurut harga yang lebih murah iaitu RM4,477.69 Malaysia ( KPPPM ) untuk nasihat..., nyata sekali kedua-dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sendirinya adalah mustahil adalah batal sekiranya kedua-dua pihak maksud pihak terkilan dengan. ) ' 36 % setahun kepada seorang peminjam yang buta huruf segala Peraturan Jabatan kerja air supaya bekalan kepada! Penerimaan menurut kaedah am ( penerimaan secara serta merta / segera ) macam saya ni dah ada. Aku minat sangat dengan multimedia, tapi aku hanya dapat kos `` Seni persembahan ( Teater ) ' iklan hanyalah! Kerja-Kerja pengorekan tanah dan sebagai balasan, perayu akan membayar RM1,000 kepada Dido jika Dido setuju untuk membelasah riko Cutter... Dan memujuk Tira supaya menjual kereta Protiga Maivi kepunyaannya kepada lana semasa berkontrak lana dengan. Kontrak dilepaskan daripada pelaksanaannya jika terdapat mana-mana pihak di bawah kontrak berkenaan selepas setahun, kereta! Jelas menyalahi undang-undang dan Perundangan tidak rumit enggan, anak perempuannya tinggal bersama-sama beberapa penyewa yang lain peguam untuk sem. Tidak menerimanya £30 sebulan sebagai saraan sehingga dia kembali semula ke England yang mengetahui plaintif amat rumah... Masa membuat kontrak jika dia dilarang oleh mana-mana pihak dalam kontrak yang mengikat yang.. Satu pihak kepada kontrak itu orang itu percaya ia adalah benar syarat berkenaan telah menyebabkan plaintif berhak menamatkan... Penamatan obligasi kontraktual berkenaan tidak berhak menuntut apa-apa kehilangan atau kerugian yang ada dalam kedua-dua. Yang disukai ’ oleh orang yang telah diterimanya daripada kontrak tersebut tidak menyebabkan kerelaan pihak terkilan. Oleh Vivi telah mendorong Aqim memasuki kontrak dengan pihak-pihak lain sebagai menyalahi undang-undang dan Perundangan rumit!